Long shot tactical

Started on 24 czerwca, 2024

Proponujemy projekt szkoleń oparty przede wszystkim na karabinach wyborowych, operując na dystansach od 300m do 1200m. Głównym celem tego projektu jest zapoznanie i pokazanie techniki strzelań taktycznych tzw. „po krzyżu” (bez kręcenia bębnami) na dalekich dystansach. Korzystanie z obiektów typu wojskowego jakim jest Strzelnica Gaudynek/Bemowo Piskie pozwoli nam wykonać strzelania na dystansach, które na co dzień są trudno dostępne. Kolejnym elementem treningu jest strzelanie do celów ruchomych – strzelanie tego typu nie jest łatwe i wymaga wiedzy z podstaw
balistyki pocisku. Odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowana kadra w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia umiejętności kursantów
w tego typu strzelaniach. Projekt prowadzony będzie przy współpracy z byłymi weteranami JW GROM, z którymi przez większość swojej kariery miałem przyjemność służyć i dzięki uprzejmości Legionowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Trening prowadzony będzie w trzech podgrupach – pierwsza z grup
będzie wykonywała strzelania do celów stacjonarnych-aktywnych z celem ruchomym 100m do 600m, druga do celów stacjonarnych typu
dzwon( dystanse pośrednie) 200m do 600m zaś trzecia grupa będzie realizować zagadnienia na dystansach 400m do dystansu 1200m.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

• postawy strzeleckie
• praca na spuście, chwyty stosowane podczas strzelania z
wykorzystaniem broni wyborowej, budowa broni;
• teoria strzału – wykorzystanie przyrządów optycznych,
podstawowe elementy balistyki przy jednoczesnym omówieniu
najczęściej stosowanych rodzajów amunicji; kanting;
• omówienie wartości kątowych, takich jak MOA / MIL;
• określanie dystansu do wyznaczonego celu;
• określanie oraz obliczanie poprawek;
– praca w parze strzelec obserwator,
– budowa siatki do szybkiego strzelania,

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

prowadzenie ognia do celów ukazujących się – do 600m;
prowadzenie ognia do celów ruchomych – do 300m;
określanie odległości: strzelec – cel;
sprawdzenie siatki do szybkiego strzelania;
strzelanie w parach – 600 – 800m;
szybkie strzelanie po siatce;
postawy wymuszone;
canting / loop hole.