consulting

MISJA

Naszą misją jest kompleksowe przygotowanie personelu do bezpiecznego funkcjonowania w rejonach niestabilnych i/lub postkonfliktowych.

Powered by
ZAKRES TEMATYCZNY
Realizowane przez nas szkolenia obejmują:
 • Metody pozyskiwania, analizy i oceny wiarygodności informacji o aktualnej sytuacji w danym rejonie;
 • Profilaktyka przeciwdziałania zagrożeniom z zakresu TESSOC (Terrorism, Espionage, Subversion, Sabotage, Organised Crime);
 • Tworzenie efektywnego systemu łączności;
 • Psychologiczne aspekty zachowania w sytuacji zakładniczej;
 • Szkolenie S.E.R.E  – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka to działania podejmowane przez personel wojskowy na wypadek oderwania od sił własnych lub zestrzelenia nad terytorium wroga
 • Szkolenie strzeleckie ze szczególnym uwzględnieniem typów broni najczęściej występujących w danym rejonie;
 • Szkolenie VCQB poszerzone o techniki bezpiecznego prowadzenia pojazdów z elementami jazdy rajdowej;
 • Szkolenie z jazdy terenowej;
 • Szkolenie z zakresu medycyny ratunkowej z uwzględnieniem profilaktyki sanitarno – epidemiologicznej.

Szkolenia realizowane są w formie bloków tematycznych i mają charakter zindywidualizowany. Ich zakres i tematyka podlegają konsultacjom z klientem.

Cena ustalana jest po określeniu zakresu tematycznego.

Powered by
KOMU POLECAMY
 • Międzynarodowym organizacjom gospodarczym oraz przedstawicielom średnich i małych przedsiębiorstw, prowadzącym lub chcącym rozpocząć działalność międzynarodową.
 • Rodzinom oraz członkom przedstawicielstw dyplomatycznych I gospodarczych delegowanych do pracy poza granicami kraju.
 • Naukowcom, grupom badawczym oraz studentom realizującym projekty w rejonach niestabilnych.
 • Osobom pracującym w sektorze turystycznym.
 • Osobom podróżującym niezależnie.
Powered by
KOMU POLECAMY
 • Międzynarodowym organizacjom gospodarczym oraz przedstawicielom średnich i małych przedsiębiorstw, prowadzącym lub chcącym rozpocząć działalność międzynarodową.
 • Rodzinom oraz członkom przedstawicielstw dyplomatycznych I gospodarczych delegowanych do pracy poza granicami kraju.
 • Naukowcom, grupom badawczym oraz studentom realizującym projekty w rejonach niestabilnych.
 • Osobom pracującym w sektorze turystycznym.
 • Osobom podróżującym niezależnie.
Powered by
ZAKRES TEMATYCZNY
Realizowane przez nas szkolenia obejmują:
 • Metody pozyskiwania, analizy i oceny wiarygodności informacji o aktualnej sytuacji w danym rejonie;
 • Profilaktyka przeciwdziałania zagrożeniom z zakresu TESSOC (Terrorism, Espionage, Subversion, Sabotage, Organised Crime);
 • Tworzenie efektywnego systemu łączności;
 • Psychologiczne aspekty zachowania w sytuacji zakładniczej;
 • Szkolenie S.E.R.E  – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka to działania podejmowane przez personel wojskowy na wypadek oderwania od sił własnych lub zestrzelenia nad terytorium wroga
 • Szkolenie strzeleckie ze szczególnym uwzględnieniem typów broni najczęściej występujących w danym rejonie;
 • Szkolenie VCQB poszerzone o techniki bezpiecznego prowadzenia pojazdów z elementami jazdy rajdowej;
 • Szkolenie z jazdy terenowej;
 • Szkolenie z zakresu medycyny ratunkowej z uwzględnieniem profilaktyki sanitarno – epidemiologicznej.

Szkolenia realizowane są w formie bloków tematycznych i mają charakter zindywidualizowany. Ich zakres i tematyka podlegają konsultacjom z klientem.

Cena ustalana jest po określeniu zakresu tematycznego.

Powered by
KOMU POLECAMY
 • Międzynarodowym organizacjom gospodarczym oraz przedstawicielom średnich i małych przedsiębiorstw, prowadzącym lub chcącym rozpocząć działalność międzynarodową.
 • Rodzinom oraz członkom przedstawicielstw dyplomatycznych I gospodarczych delegowanych do pracy poza granicami kraju.
 • Naukowcom, grupom badawczym oraz studentom realizującym projekty w rejonach niestabilnych.
 • Osobom pracującym w sektorze turystycznym.
 • Osobom podróżującym niezależnie.
Powered by