Grom Academy

TOMASZ LASKOWSKI

Tomasz Laskowski – operator Jednostki Specjalnej GROM, weteran misji w Iraku i Afganistanie. Posiadam wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności w zakresie przygotowania ludzi i zespołów do działań w warunkach bojowych, sytuacjach kryzysowych i zagrażających życiu. W naszym zakresie znajdują się usługi szkoleniowe jak i doradcze dla firm, służb mundurowych oraz instytucji rządowych oraz osób prywatnych. Specjalizujemy się w zakresie strzelectwa taktycznego, taktyki czarnej, zielonej, niebieskiej oraz ochrony VIP-ów. Posiadam uprawnienia instruktora strzelectwa, nurkowania, wspinaczki jak i kierownika prac z minerskich i neutralizacji.

W czasie mojej wieloletniej pracy uzyskałem doświadczenie wojskowe w prowadzeniu nurkowań z zakresu działań podwodnych. Jestem specjalistą technik breachingu (wysadzania i wykonywania przejść), posiadam praktykę w tej dziedzinie realizowaną w kraju jak i na misjach bojowych w Iraku i Afganistanie.

Po zakończeniu szkoły średniej jesienią 1992 roku, otrzymałem wezwanie na komisję wojskową. Tak też zaczęła się moja przygoda z wojskiem. Zanim otrzymałem skierowanie do Szkoły Młodszych Specjalistów w Lublińcu, gdzie wtedy był jeszcze Batalion Specjalny, musiałem przejść komisję lekarską.

20.04.1993 roku rozpocząłem służbę w Lublińcu. Odbyłem tam szkolenie początkowe, złożyłem przysięgę i szkolenie specjalistyczne, jako radiotelegrafista.
07.1993 roku skierowany zostałem po egzaminach końcowych do służby, w 56 KS w Szczecinie.

Odbyłem też krótki epizod w 1 Pułku Chemicznym, w Brodnicy po czym przeniosłem się za zgodą dowódcy pułku do Lublińca gdzie kontynuowałem dalszą służbę jako żołnierz nadterminowy na oddziale płetwonurków na stanowisku zastępca dowódcy drużyny. Od 1996 roku przeszedłem na służbę kontraktową już w 1 Pułku Specjalnym na tym samym stanowisku. W 2001 roku za zgodą ówczesnego dowódcy Pułku przeszedłem na zawodową służbę wojskową.

W 2003 roku postanowiłem przystąpić do selekcji w JW. 2305 GROM. Zanim przeniosłem się do GROM-u odbyłem jeszcze misję w Iraku od 02.2005 do 07.2005. Po powrocie z misji rozliczyłem się z JW. 4101 i udałem do wskazanej jednostki do Warszawy.

Kurs podstawowy rozpocząłem w październiku 2005 roku do listopada 2006 roku. Po zakończeniu szkolenia trafiłem na Zespół Bojowy „ A ”. Tam też spędziłem 12 lat mojej służby jako młodszy specjalista, poprzez zastępcę sekcji w tym odbyłem 4 misje bojowe w Afganistanie. Dwie z misji realizowałem w Kandaharze, zaś dwie kolejne w Ghazni.

Podczas pobytu w kraju czas służby dzieliłem między wykonywanie zadań w Warszawie życie rodzinne i szkolenia specjalistyczne jako nurek bojowy w naszej Bazie na Westerplatte inaczej WEST w Gdańsku. Kolejną z moich specjalności był breaching ( wykonywanie przejść różnymi metodami) gdzie wielokroć mogłem wykorzystać tą umiejętność w boju jak i na treningach. Moja kolejna pasja i specjalizacja to umiejętność kierowania wszelkimi pojazdami które mieliśmy do dyspozycji.

Jako kierowca odpowiadałem za to by moja sekcja mogła bez problemu dotrzeć i wykonać zlecone jej zadanie. Różnorodność szkoleń w JW2305 GROM pozwalała rozwijać nie tylko swoje umiejętności ale też pasje. Spektrum zadań które mieliśmy do realizacji obejmowały różne środowiska od lądu, gór, wody i powietrza.

W 2015 roku uległem wypadkowi na motocyklu do którego doszło podczas treningu z jazdy w terenie. Po powrocie z rehabilitacji objąłem stanowisko dowódcy sekcji wsparcia starszy breacher, odpowiadałem za organizację szkoleń z tego zakresu i pomoc specjalistom z sekcji.

W 2017 roku przejście na Oddział Wsparcia Bojowego do komórki EOD, tam wraz z specjalistami z sekcji prowadziłem szkolenia i wspierałem ich podczas realizacji zadań. Służbę w GROM zakończyłem 31.05.2018 roku. Łącznie odsłużyłem 25 lat w służbie na różnych stanowiskach w drużynie i sekcji zaczynając od szeregowca a kończąc ją w stopniu st. chor. sztabowego.

Aktualnie prowadzę firmę szkoleniową GROM ACADEMY realizującą zagadnienia powiązane z moją wcześniejszą pracą i działalnością.

TOMASZ LASKOWSKI

Tomasz Laskowski – operator Jednostki Specjalnej GROM, weteran misji w Iraku i Afganistanie. Posiadam wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności w zakresie przygotowania ludzi i zespołów do działań w warunkach bojowych, sytuacjach kryzysowych i zagrażających życiu. W naszym zakresie znajdują się usługi szkoleniowe jak i doradcze dla firm, służb mundurowych oraz instytucji rządowych oraz osób prywatnych. Specjalizujemy się w zakresie strzelectwa taktycznego, taktyki czarnej, zielonej, niebieskiej oraz ochrony VIP-ów. Posiadam uprawnienia instruktora strzelectwa, nurkowania, wspinaczki jak i kierownika prac z minerskich i neutralizacji.

W czasie mojej wieloletniej pracy uzyskałem doświadczenie wojskowe w prowadzeniu nurkowań z zakresu działań podwodnych. Jestem specjalistą technik breachingu (wysadzania i wykonywania przejść), posiadam praktykę w tej dziedzinie realizowaną w kraju jak i na misjach bojowych w Iraku i Afganistanie.

Po zakończeniu szkoły średniej jesienią 1992 roku, otrzymałem wezwanie na komisję wojskową. Tak też zaczęła się moja przygoda z wojskiem. Zanim otrzymałem skierowanie do Szkoły Młodszych Specjalistów w Lublińcu, gdzie wtedy był jeszcze Batalion Specjalny, musiałem przejść komisję lekarską.

20.04.1993 roku rozpocząłem służbę w Lublińcu. Odbyłem tam szkolenie początkowe, złożyłem przysięgę i szkolenie specjalistyczne, jako radiotelegrafista.
07.1993 roku skierowany zostałem po egzaminach końcowych do służby, w 56 KS w Szczecinie.

Odbyłem też krótki epizod w 1 Pułku Chemicznym, w Brodnicy po czym przeniosłem się za zgodą dowódcy pułku do Lublińca gdzie kontynuowałem dalszą służbę jako żołnierz nadterminowy na oddziale płetwonurków na stanowisku zastępca dowódcy drużyny. Od 1996 roku przeszedłem na służbę kontraktową już w 1 Pułku Specjalnym na tym samym stanowisku. W 2001 roku za zgodą ówczesnego dowódcy Pułku przeszedłem na zawodową służbę wojskową.

W 2003 roku postanowiłem przystąpić do selekcji w JW. 2305 GROM. Zanim przeniosłem się do GROM-u odbyłem jeszcze misję w Iraku od 02.2005 do 07.2005. Po powrocie z misji rozliczyłem się z JW. 4101 i udałem do wskazanej jednostki do Warszawy.

Kurs podstawowy rozpocząłem w październiku 2005 roku do listopada 2006 roku. Po zakończeniu szkolenia trafiłem na Zespół Bojowy „ A ”. Tam też spędziłem 12 lat mojej służby jako młodszy specjalista, poprzez zastępcę sekcji w tym odbyłem 4 misje bojowe w Afganistanie. Dwie z misji realizowałem w Kandaharze, zaś dwie kolejne w Ghazni.

Podczas pobytu w kraju czas służby dzieliłem między wykonywanie zadań w Warszawie życie rodzinne i szkolenia specjalistyczne jako nurek bojowy w naszej Bazie na Westerplatte inaczej WEST w Gdańsku. Kolejną z moich specjalności był breaching ( wykonywanie przejść różnymi metodami) gdzie wielokroć mogłem wykorzystać tą umiejętność w boju jak i na treningach. Moja kolejna pasja i specjalizacja to umiejętność kierowania wszelkimi pojazdami które mieliśmy do dyspozycji.

Jako kierowca odpowiadałem za to by moja sekcja mogła bez problemu dotrzeć i wykonać zlecone jej zadanie. Różnorodność szkoleń w JW2305 GROM pozwalała rozwijać nie tylko swoje umiejętności ale też pasje. Spektrum zadań które mieliśmy do realizacji obejmowały różne środowiska od lądu, gór, wody i powietrza.

W 2015 roku uległem wypadkowi na motocyklu do którego doszło podczas treningu z jazdy w terenie. Po powrocie z rehabilitacji objąłem stanowisko dowódcy sekcji wsparcia starszy breacher, odpowiadałem za organizację szkoleń z tego zakresu i pomoc specjalistom z sekcji.

W 2017 roku przejście na Oddział Wsparcia Bojowego do komórki EOD, tam wraz z specjalistami z sekcji prowadziłem szkolenia i wspierałem ich podczas realizacji zadań. Służbę w GROM zakończyłem 31.05.2018 roku. Łącznie odsłużyłem 25 lat w służbie na różnych stanowiskach w drużynie i sekcji zaczynając od szeregowca a kończąc ją w stopniu st. chor. sztabowego.

Aktualnie prowadzę firmę szkoleniową GROM ACADEMY realizującą zagadnienia powiązane z moją wcześniejszą pracą i działalnością.

TAKTYKA SZKOLENIA BEZPIECZEŃSTWO

W celu zaplanowania szkolenia zgodnie z Państwa oczekiwaniami proponujemy przed- szkoleniową diagnozę potrzeb. Wymiana informacji i doświadczeń pomoże w optymalnym doborze tematyki i ćwiczeń praktycznych.

Nasz zespół

Poznaj ludzi którzy tworzą Grom Academy.

Tomasz Laskowski

Założyciel i twórca Grom Academy.
Główny instruktor.

Operator Jednostki Specjalnej GROM, weteran misji w Iraku i Afganistanie.