VIP – Level 1 – ochrona i konwojowanie pieszo

Started on 16 lipca, 2024

VIP -LEVEL 1 – OCHRONA I KONWOJOWANIE PIESZO

Celem ochrony( konwojowania) – jest zabezpieczenie przed ewentualnymi zamachami na życie i zdrowie ochranianych.

Do czynności ochrony należy:
– stałe czuwanie nad osobą ochranianą oraz kontrolowanie otoczenia,
dostępu osób postronnych, rzeczy i przesyłek a także potraw
przeznaczonych dla osoby chronionej.
– ponadto zabezpieczanie miejsc pobytu, trasy przejść i przejazdów,
środków lokomocji i urządzeń technicznych.

1. Techniki zabezpieczenia Vip-a – osoby ochranianej
– Szyki piesze
– Przemieszczenie w tłumie i użyteczności publicznej

2. Cel ochrony osób chronionych:
3. Do czynności ochrony należy:
4. Prawidłowe planowanie, właściwe procedury i realne szkolenie:
5. Ochrona osób skupia się na sześciu podstawowych elementach
takich jak:
6. Przygotowanie miejsca na przybycie VIP
– Przygotowanie miejsca przyjazdu
– Przygotowanie ciągu komunikacyjnego
– Przeszukanie pokoju
– Przygotowanie drogi alternatywnej odejścia

7. Kluczowe priorytety w czasie wykonywania działań ochronnych i
konwojowych

TECHNIKI OCHRONY W SZYKU PIESZYM:

1. Co to jest pierścienie ochrony
2. Trzy rodzaje pierścieni ochrony

SZYKI OCHRONY PIESZEJ:
– Teren otwarty
– Budynek i ciągi komunikacyjne- korytarz
– Budynek – ochrona i przemieszczanie się po schodach
– Budynek – korzystanie z windy – wejście
– Winda wariant – bezpieczniejszy – wejscie
– Winda i wysiadanie z niej
– Poruszanie się w tłumie

VIP – LEVEL 2 – OCHRONA I KONWOJOWANIE – SYTUACJE AWARYJNE

1. SZABLON PROCEDUR I DZIAŁANIA
– Realizacja procedur w sytuacjach awaryjnych
– Taktyka działania w czasie ataku
– Walka w bliskim kontakcie
– Działania defensywne
– Sposoby ewakuacji z pojazdu, budynku
– Procedury działania w otwartej przestrzeni

2. Podział ataków ze względu na sposób i rodzaj broni użytej do
zamachu
3. Podział ataku ze względu na miejsce wykonania zamachu
4. Przygotowanie działania na wypadek ataku
6.Reakcja na zagrożenie szyk pieszy.
7.Reakcja na atak szyk pieszy
8.Wysiadanie z pojazdu
* wysiadanie z boku
* wysiadanie z tyłu
9. Przemieszczenie z pojazdu do budynku – reakcja na atak
10. Przemieszczenie z pojazdu do budynku – pojazdy opancerzony
11. Ewakuacja z budynku
12.Ewakuacja z uszkodzonego pojazdu do pojazdu ochronnego
13. Działanie pod ostrzałem

Podsumowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania podczas
ataku;

W rękach wyszkolonego i przygotowanego kierowcy, pojazd jest
potężną bronią, która z powodzeniem może być używana do
odparcia zasadzki na konwój.